Monthly Archives: Tháng Tám 2014

BÁO CÁO THÁNG 7

Đăng tải tại Trang chủ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư Mời Đóng Hội Phí

Đăng tải tại Trang chủ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Danh Sách Hội Viên Đã Đóng Hội Phí

Trong tháng 7/ 2014: Văn phòng đã tiến hành đăng ký lại chủ tài khoản mới. Số tài khoản là 102010000540678 tại Ngân hàng Vietinbank – CN Cần Thơ. Đồng thời, thu hội phí năm 2014, đến nay thu được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Trang chủ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?